Świąteczne spotkanie w Bolesławcu

Świąteczne spotkanie w Bolesławcu

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20) We wtorek 21 grudnia pracownicy naszej szkoły zgromadzili się na przedświątecznym spotkaniu.  

W świąteczną atmosferę zgromadzonych wprowadził śpiew kolędy. Przy zapalonej świecy miały miejsce wspólna modlitwa, odczytanie przez ojca Dyrektora fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa i dzielenie się opłatkiem. W czasie uroczystej kolacji nie zabrakło wspólnego kolędowania i miłych rozmów.

MK