Kolędnicy misyjni w Bolesławcu

Kolędnicy misyjni w Bolesławcu

Od 28 lat w okresie Bożego Narodzenia setki tysięcy dzieci włączają się w akcję kolędników misyjnych. W tym roku również kolędnicy ze szkoły w Bolesławcu pomagali dzieciom w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie.

W tym misyjno-ewangelizacyjnym przedsięwzięciu, nie zważając na panujący mróz, wzięli udział uczniowie kl. 6 szkoły podstawowej: Judyta Chrobot, Cecylia Ciesielska, Milena Zamorska, Michał Chwedoruk, Piotr Cydzik i Alan Kołodziej, którzy wraz z o. Markiem Kudachem kolędowali w domach całego powiatu. Niosąc radość Ewangelii, stali się misjonarzami i uwrażliwiali odwiedzane rodziny na potrzeby dzieci na całym świecie. 

MK