Hasło i logo

Hasło i logo

Przedstawiamy logo i hasło 48. Kapituły Generalnej, która odbędzie się w Cuautitlán Izcalli w Meksyku w dniach 20 stycznia-11 lutego 2022 r. Hasłem 48. Kapituły Generalnej są słowa z Konstytucji Zakonu "Pod przewodem Ducha Świętego".

Wyjaśnienie znaczenia logo zostało przedstawione przez o. Generała Pedro Aguado w piśmie skierowanym do całego Zakonu w kwietniu 2020 r.

"Pod przewodem Ducha Świętego"

Hasło Kapituły zostało zaczerpnięte z Konstytucji Zakonnych napisanych przez św. Józefa Kalasancjusza, a dokładniej z 4. punktu. Nie bez znaczenia nasz Założyciel już na samym początku zaznacza, że jeśli będziemy otwarci na działanie Ducha Świętego, życie i misja zakonu zostaną umocnione. Te słowa powinny nam nieustannie towarzyszyć i nas prowadzić, również podczas tegorocznej Kapituły. Chcemy oddać Duchowi Świętemu wszystko, czym żyjemy, o czym myślimy i o co się modlimy.

Logo

Jest ono ściśle połączone z hasłem. Ogień i gołębica ukazują dynamizm Szkół Pobożnych, symbolizując jednocześnie prowadzenie Ducha Świętego. Lewa strona ognia jest lekko oddzielona od reszty. Jest to odzwierciedlenie kraju, w którym odbędzie się Kapituła - Meksyk. Czerwony kolor wzmacnia ideę "życia" u odnowienia Zakonu.

W skróconej wersji logotypu używany jest hasztag, który zastępuje pełną nazwę Kapituły - #48CG - i będzie używany również we wszystkich oficjalnych dokumentach.

MK