Uczestnicy Kapituły

Uczestnicy Kapituły

Uczestnikami Kapituły Generalnej są pijarzy z Ojcem Generałem i jego Asystentami na czele, a także goście, przedstawiciele Bractwa Szkół Pobożnych i młodzieży. Będzie to 63 ojców kapitulnych z 42 krajów pijarskiej obecności. 

Przedstawicielami Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów będą:

  • o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
  • o. Józef Matras
  • o. Jarosław Pabian