Kolędowanie w Elblągu

Kolędowanie w Elblągu

Uczniowie z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu spotkali się 19 stycznia 2022 r. w auli szkolnej, by razem ze wspólnotą kolegów i nauczycieli kolędować. 

Spotkania odbyły się w trzech turach. Jako pierwsi zostali zaproszeni uczniowie klasy: 1a SP, 2a szkoły podstawowej w godzinach 9.50-10.35. Grupę muzyczną utworzyli uczniowie z klasy 1a LO. Druga grupa z klas 4a, 5a i 6a szkoły podstawowej zgromadziła się w godzinach 10:50-11:35 i również przewodniczyła im grupa muzyczna utworzona z wychowanków klasy 1a liceum. Ostatnia grupa spotkała się w godzinach 11:45-12:30 i byli to uczniowie z klas 7a szkoły podstawowej, 1a, 2a, 3hm, 3a liceum. 

Organizatorami spotkania kolędowego były panie Nina Dziwniel-Stępka oraz Iza Galicka.

MK