Habemus Patrem Generalem

Habemus Patrem Generalem

27 stycznia 2022 r. Stolica Apostolska przyjęła postulację dotyczącą wyboru o. Pedro Aguado jako Przełożonego Generalnego Zakonu Szkół Pobożnych na trzecią kadencję. Tym samym podczas 48. Kapituły Generalnej o. Generał objął urząd. 

Po przeczytaniu pisma Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, moderator Kapituły odczytał i podpisał dekret wyboru o. Generała. O. Pedro Aguado złożył wyznanie wiary oraz przysięgę wierności i w ten sposób objął urząd. Następnie wygłosił przemówienie do ojców kapitulnych, które rozpoczął cytując słowa św. Józefa Kalasancjusza: "z radością prowadźcie dalej nasze szkoły i trwajcie zjednoczeni w pokoju" (list 4324). Wyraził pragnienie zrobienia wszystkiego, aby  Zakon Szkół Pobożnych dziś był "godny św. Józefa Kalasancjusza", a następnie wymienił wyzwania, które stoją przed nim związane z potrzebą umocnienia wzrostu we wszystkich wymiarach, którego Zakon doświadcza. 

Sesja wyborcza Generała Zakonu Pijarów ma swój ryt, na który składa się: śpiew hymnu O Stworzycielu Duchu, przyjdź, odczytania punktów Konstytucji św. Ojca naszego o wyborze Generała i cechach, które powinien posiadać, a także przemowa wygłoszona przez najstarszego uczestnika Kapituły. Podczas 48. Kapituły Generalnej było jednak inaczej. Przewodniczący Prezydium Kapituły przedstawił zasady dotyczące postuacji, które wynikają z prawa kościelnego, ale dodatkowo zostały skonsultowane z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Warunki przez nią określone nie wymagają głosowania eksploracyjnego, ale od razu dwa głosowania kanoniczne, w których wymagane jest 2/3 głosów.

Kapituła Generalna wymaganą większością 2/3 głosów przyjęła postulację, żeby o. Pedro Aguado Cuesta został naszym Przełożonym Generalnym na trzecią kadencję. Aby postulacja uzyskała efekt, musi zostać zatwierdzona przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 27 stycznia 2022 r. Stolica Apostolska przyjęła postulację. Tym samym o. Pedro Aguado będzie pełnił funkcję Przełożonego Generalnego Zakonu Szkół Pobożnych w latach 2021-2027.   

O. Pedro Aguado – urodził się 26 czerwca 1957 roku w Bilbao w Hiszpanii. Był uczniem szkoły pijarskiej w w swoim rodzinnym mieście, a w 1974 roku wstąpił do nowicjatu Zakonu Pijarów w Orendain. Po roku złożył pierwsze śluby zakonne, a 25 sierpnia 1979 roku złożył profesję uroczystą. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia prezbiteratu 13 czerwca 1982 z rąk ks. abpa José María Cirarda. Pierwsze lata kapłaństwa spędził w szkole Calasanzio w Pampelunie, jako nauczyciel i jej duszpasterzły. W 1985 roku został powołany na stanowisko rektora i magistra pijarskiego seminarium duchownego w Bilbao i piastował to stanowisko przez dziesięć lat. W tym czasie uzyskał licencjat z pedagogiki na Uniwersytecie Deusto i pracował jako profesor oraz odpowiedzialny za duszpasterstwo. Podczas Kapituł Prowincjalnych w 1988 i 1991 roku był wybierany Asystentem ds. duszpasterstwa. W latach 1995-2003 był Prowincjałem Prowincji Baskonii. Wraz z reorganizacją pijarskich struktur w Hiszpanii i utworzeniem prowincji Emaus ponownie został wybrany prowincjałem nowej prowincji. Z nominacji papieża Franciszka był konsultorem Kongregacji Wychowania Katolickiego w latach 2017-2021. Pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji ds. Wychowania obu Unii Przełożonych Generalnych (męskiej i żeńskiej). W roku 2022, na 48. Kapitule Generalnej w Cuautitlán Izcalli Meksyku został wybrany na trzecią kadencję.