Nowa Kongregacja Generalna

Nowa Kongregacja Generalna

W dniu, w którym naszła informacja ze Stolicy Apostolskiej, która zgodziła się na kolejną kadencję o. Perdo Aguado, zostali wybrani nowi Asystenci Generalni dla poszczególnych okręgów odpowiadających poszczególnym kontynentom: Europie, Ameryce, Afryce i Azji. 

O. Carles Gil Asystent Generalny dla Europy, pochodzi z Prowincji Katalońskiej, który do tej pory pracował w Prowincji Afryki Zachodniej nad rozwojem projektów edukacyjnych. Jest koordynatorem szkoleń: "Szkoły Pobożne wyruszają w drogę" i dlatego został zaproszony do udziału w Kapitule Generalnej.

O. Julio Alberto Álvareza Asystent Generalny dla Ameryki, który pełnił do tej pory w macierzystej Prowincji Meksykańskiej funkcję Asystenta Prowincjalnego i Magistra kleryków. Wielu młodym pijarom jest także znany jako koordynator kursów przygotowujących do złożenia ślubów uroczystych. Na Kapitule pełni funkcję Sekretarza.

O. József Urbán Asystent Generalny dla Azji, który został wybrany na drugie sześciolecie O. Urbán jest Węgrem i był Prowincjałem w swojej Prowincji. Do tej pory był również Przełożonym Wiceprowincji Indyjskiej.

O. Felicien Mouendji Asystent Generalny dla Afryki, Kameruńczyk, dotychczasowy Przełożony Wikariatu w Kongo. Od 2020 r. należy do Rady Konsultacyjnej Sieci Itaka-Escolapios.

MK