Koordynator pomocy dla Ukrainy

Koordynator pomocy dla Ukrainy

Widząc wiele dobra płynącego z wszystkich naszych placówek dla uchodźców przybywających do Polski, o. Prowincjał Mateusz Pindelski powierzył o. Tomaszowi Olczakowi funkcję Koordynatora pomocy dla obywateli Ukrainy w naszej Prowincji. 

Pozwoli ona skoordynować wszystkie działania prowadzone w naszych placówkach i jeszcze lepiej organizować potrzebną pomoc, w którą tak wiele osób pragnie się zaangażować. 

MK

Do Współbraci i do wszystkich osób związanych z pijarami

Pan Bóg sprawia, że odpowiadamy dobrem na krzywdę i cierpienie obywateli Ukrainy niszczonej przez wojsko rosyjskie. Wielu z Was od dwóch tygodni przywozi i przyjmuje uchodźców, organizuje pomoc materialną i finansową, prowadzi akcje informacyjne oraz reaguje na różne ich potrzeby. Wiele z tych działań przebiega sprawnie dzięki doświadczeniu zdobytemu przez wolontariuszy i stopniowo są one koordynowane z działaniami w innych miejscach. Jednak napływ uchodźców ciągle się zwiększa, dlatego powierzam o. Tomaszowi Olczakowi funkcję Koordynatora pomocy dla obywateli Ukrainy w naszej Prowincji.

Koordynator ma się zająć tym, z czym nie radzą sobie poszczególne placówki:

  1. Przekazywanie informacji o wolnych miejscach na przyjęcie długoterminowe w innych placówkach.                         
  2. Kierowanie pomocy materialnej zebranej bez wskazania adresata.            
  3. Odbieranie pomocy z innych prowincji pijarskich.    
  4. Koordynowanie zbiórek dla Złoczowa (oprócz tej, która trwa).
  5. Przekazywanie informacji nt. działań, które będą potrzebne w przyszłości.
  6. Kontaktowanie się z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Organizowanie zbiórek pieniędzy, które nie mają konkretnego odbiorcy, zostanie uregulowane osobno.

Niech Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam go dokona!


o. Mateusz Pindelski SP
Prowincjał Zakonu Pijarów


o. Edward Kryściak SP
Sekretarz Prowincjalny