Śluby uroczyste 2022

Śluby uroczyste 2022

Uroczystość ślubów jest nadzwyczajnym darem Bożym – tymi słowami o. Prowincjał Mateusz Pindelski rozpoczął Eucharystię, podczas której kl. Tomasz Świtała od Miłosierdzia Bożego złożył śluby uroczyste: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży. 

Uroczystości przewodniczył o. Prowincjał, a koncelebrowali ją ojcowie z naszych placówek w Elblągu, Bolszewie, Łowiczu, Poznaniu, Bolesławcu, Katowicach, Krakowie, Łapszach Niżnych oraz Rzeszowie oraz proboszcz z rodzinnej parafii kl. Tomka – ks. Tomasz Kulka. 

W wygłoszonym kazaniu o. Prowincjał zaznaczył, jak wielkiej radości doświadczamy tego dnia, kiedy kl. Tomasz po raz drugi oddaje swoje życie Panu Bogu – po raz pierwszy podczas chrztu świętego, a dzisiaj po raz drugi. O. Mateusz przywołał trzy obrazy ukazujące, czym jest życie zakonne. Pierwszym z nich jest konsekracja, a mówi o niej pierwsze czytanie. Eliasz, który jest człowiekiem pełnym wątpliwości, mierzy się z porażką, przeżywa to, co przeżywają wszyscy ludzie. – Są dzisiaj z nami uczestnicy pijarskich rekolekcji powołaniowych, którzy pytają, do jakiej drogi Bóg ich wzywa, jest Jarek z naszego przednowicjatu, który podjął konkretną drogę formacji, są klerycy z naszego Seminarium w Polsce, a także ze Słowacji, diakon i Tomasz, który dzisiejszą decyzją kończy etap formacji początkowej i zaczyna życie dorosłego zakonnika – mówił o. Prowincjał.  – Dla nas czwarty ślub mówi, zaczynamy życie dla tego czwartego świata, dla Boga, którego spotkamy twarzą w twarz. Drugim obrazem jest wspólnota. Jej przedstawicielami są obecni współbracia z naszych placówek, z parafii kl. Tomka, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, rodzice i parafianie. – Życie naszej wspólnoty kościelnej jest na wzór Trójcy Świętej, mówi o tym św. Paweł – kontynuował. – W naszym życiu liczy się służba, stawianie innych wyżej niż siebie samego. Trzecim obrazem jest misja, misja budowania jedności w Kościele. – Są z nami przedstawiciele różnych grup, wspólnot, oni są przedstawicielami wszystkich świeckich. To pozwala nam odkryć, czym są śluby wieczyste składane na całe życie. To wydarzenie pozwala nam się wzajemnie umacniać, abyśmy byli wierni swojemu wyborowi. Aby to było dla Ludu Bożego możliwe, Bóg ustanawia życie zakonne. 

– Dwa razy dostałeś swoje życie od Boga, dwa razy je oddajesz – zwrócił się do kl. Tomka o. Prowincjał.  –  Pan Bóg dzień po dniu będzie dawał ci to, czego będziesz potrzebował: natchnieniem, wsparciem wspólnoty, posłannictwem. A ty będziesz odnawiała każdego dnia te śluby wieczyste, a ty każdego dnia będziesz oddawał mu życie na nowo. Jesteśmy dziełem, którego Maryja dokonała, oddajesz się do jej całkowitej dyspozycji. Czekamy zatem na twoją odpowiedź na Słowo Boże.

Swoje życzenia dla kl. Tomasza przekazał również listownie o. Generał Pedro Aguado, który tak napisał: 

[...] Dzielę się moją wielką radością wywołaną Twoją decyzją i moją wdzięcznością za Twoją gorliwość, z jaką podążasz droga powołania. Uczestniczę w ten sposób w radości Twoich najbliższych i wszystkich zakonników w Prowincji. Modlę się w Twojej intencji i w intencji Twojego powołania. [...] Dziękujemy Bogu za powołanie, którym Cię obdarzył, i za to, że zawsze opiekował się Tobą, także w tych chwilach trudnych, które wymagały od Ciebie wielkiej wiary i wielkości ducha. Śluby uroczyste młodego człowieka skłaniają nas do dziękczynienia Bogu za to, że dalej uzdalnia ludzi do poświęcenia się w służbie dzieciom i młodzieży i odnawia w nas przekonanie, że Miłość Boża jest nieskończona i pełna miłosierdzia.

W tym szczególnym i ważnym dniu kl. Tomkowi towarzyszyli rodzice i rodzeństwo, bliscy, przyjaciele, Siostry Pijarki, a także wspólnota seminaryjna, która zadbała o oprawę liturgii. Uroczystość odbyła się w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach 26 marca 2022 r.

MK