Spotkanie formacyjne Ruchu Calasanz

Spotkanie formacyjne Ruchu Calasanz

W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie w ostatni weekend, 25-27 marca 2022 r. odbyło się szkolenie formacyjne Ruchu Calasanz. Wzięła w nim udział młodzież wraz z duszpasterzami z Bolszewa, Łowicza, Katowic i Krakowa z Wieczystej i Akacjowej. 

Spotkanie składało się z konferencji wygłoszonych przez Komitet Ruchu Calasanz: Jerzego Nowaka, o. Edwarda Kryściaka, Katarzynę Barnaś, o. Jacka Wolana i o. Tomasza Abramowicza, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i refleksjami na temat fragmentów Pisma Świętego. Rozmowy w małych grupach pozwalały kontynuować rozważania. 

Jednoczenie się na modlitwie: jutrzni, adoracji, Eucharystii pozwalało stworzyć wspólnotę, która wyjechała z Krakowa pełna zapału do dalszej pracy podczas spotkań Ruchu Calasanz w swoich placówkach. 

Z młodzieżą przyjechali o. Mateusz Kaźmierski z Bolszewa, br. Janusz Dudek z Katowic i kl. Szymon Kawała z Łowicza. 

MK