Piarist Youth Meeting 2022

Piarist Youth Meeting 2022

Już w te wakacje, po dwuletnim oczekiwaniu, w dniach 20-26 lipca odbędzie się wakacyjne, międzynarodowe spotkanie młodzieży pijarskiej z Europy – Piarist Youth Meeting 2022, które w tym roku będzie miało miejsce w Polsce, a dokładniej w Rzeszowie i Krakowie. Tegorocznym hasłem będą słowa: Ja jestem.  

Pierwszy Piarist Youth Meeting odbył się w 2009. Nazywany wtedy został Wakacyjnym Spotkaniem Młodzieży i miał miejsce w Wadowicach. Kolejne spotkania odbywały się w miejscach obecności pijarów: we Włoszech, w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji, w Austrii. Od 2010 roku spotkanie zostało oficjalnie nazwane Piarist Youth Meeting. PYM co roku odbywał się w innym mieście Europy. Jest to wakacyjne wydarzenie, które ma inspirować młodych do życia pełnego chrześcijańskiej radości i pobudzać do twórczego działania, odkrywania i realizowania powołania. Poniżej przedstawiamy symbolikę poszczególnych elementów loga tegorocznego wydarzenia – PYM 2022.

C

Związane jest ze św. Józefem Kalasancjuszem (Calasanz), założycielem pijarów, który jest patronem wszystkich dzieł, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży. Jego życie jest inspiracją dla pijarów i wychowawców, którzy starają się kontynuować dzieło, które zapoczątkował.

Linie papilarne

Są symbolem naszej tożsamości także chrześcijańskiej. Wszystko, co czynimy niech będzie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Każdy z nas, niezależnie z jakiego kraju pochodzi, zakorzeniony jest właśnie w Nim.

I am

Tegoroczne hasło to słowa: “Ja jestem”. Są one dla nas nieustannym zapewnieniem, że we wszystkich naszych codziennych działaniach obecny jest Jezus. Jezus mówi o sobie: Ja jestem, Niezależnie od tego, co nas spotyka, jakich wyborów dokonujemy, On jest obecny w naszym życiu. Te słowa są zarazem naszą deklaracją. Wypowiadając je, przyznajemy się do bycia chrześcijaninem.

Krzyż pijarski

Wpisany w logo jest nawiązaniem do naszej przynależności do rodziny kalasantyńskiej, w jakiej się spotkamy. To dzięki wspólnocie, jaką tworzy Zakon Pijarów, młodzi z różnych stron świata mogą spotkać się, aby zobaczyć i poznać tę wielką wspólnotę, jaką jest rodzina kalasantyńska.

Tematy spotkania

Podczas wydarzenia będziemy koncentrować się wokół czterech tematów: Kim jestem jako "ja"? Kim jestem w moim najbliższym środowisku? Jaka jest moja tożsamość narodowa? Co to znaczy, że jestem katolikiem? Te tematy pozwolą młodym lepiej poznać miejsce, w jakim się znajdują, do jakiego zmierzają oraz z pełną świadomością wypowiedzieć słowa: Ja jestem.

MK