Gwiazda Mocy

Gwiazda Mocy

W dniach 31.03 i 1.04 2022 r. w naszej szkole podstawowej w Krakowie, dzięki współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, realizowany był program profilaktyki zintegrowanej Gwiazda Mocy. Programem zostały objęte klasy szóste i siódme.

Celem programu było wzbudzenie w uczestnikach wiary we własne możliwości i zachęcenie ich do realizacji marzeń – czytamy na stronie szkoły. W trakcie spotkań młodzież była zachęcana do wierności mądrym zasadom życiowym, zdobywała umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach, a także miała możliwość ćwiczenia umiejętności odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, tak, aby nie ulegali namowom do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Realizacja programu była możliwa dzięki udziałowi w projekcie „Profilaktyka w każdą pogodę”, finansowanym ze środków budżetu Państwa „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Fot.: Dominik Kulig

MK