Nowi lektorzy w Krakowie

Nowi lektorzy w Krakowie

23 kwietnia 2022r. 13 ministrantów z parafii Kraków-Wieczysta i Kraków-Dzielskiego oraz  ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie przyjęło błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora z rąk o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego, który również przewodniczył Eucharystii w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie.

Program kursu, który rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku obejmował zajęcia z teologii życia wewnętrznego, biblistyki, liturgiki, fonetyki i dykcji. Z parafii na Wieczystej błogosławieństwo przyjęło 7 ministrantów, natomiast z Dzielskiego - 4, ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie - 2, których przygotowali do pełnienia tej posługi o. Piotr Recki, o. Radek Boboń, p. Maciej Małysa, o. Bartłomiej Koszyk.

W uroczystości wzięli również udział rodzice i rodziny lektorów, którzy wspierali ich podczas przygotowań. – W myśl wygłoszonego kazania, życzymy młodym lektorom wytrwałego pełnienia obowiązków i nieustannego zaangażowania w życie parafii – mówi o. Bartłomiej Koszyk. – W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy o. Prowincjałowi za obecność i przewodniczenie wspólnej modlitwie. Dziękujemy również Ojcom, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu Kursu: Niech Pan Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza Wam trud i serce wkładane w formację dzieci i młodzieży.

MK