Wprowadzenie relikwii do sanktuarium
Fot. Gość Niedzielny

Wprowadzenie relikwii do sanktuarium

3 maja 2022 r. w uroczystość odpustową w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach i 79. rocznicę pierwszego objawienia odbyło się wprowadzenie relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego do świątyni i dziękczynienie za jego beatyfikację. 

Sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat dr Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Archidiecezji Warszawskiej.

Trwa ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej: w Gnieźnie 24 kwietnia, na Jasnej Górze 3 maja i w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 5 czerwca. Dlatego w tym roku nasza doroczna uroczystość odpustowa jest połączona z wprowadzeniem relikwii błogosławionego Stefana Wyszyńskiego – zapowiedział na początku uroczystości o. Tadeusz Suślik, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium.

W uroczystości wzięli udział franciszkańscy tercjarze z pocztami sztandarowymi oraz liczni pielgrzymi. Do kaplicy na miejscu objawień już od godz. 12.30 przybywali przez cały dzień pielgrzymi. Świeccy i duchowni wpisywali intencje dziękczynno-błagalne do wyłożonej księgi łask.

Na zakończenie liturgii odnowiono Jasnogórskie Śluby Narodu i odmówiono litanię do bł. Stefana Wyszyńskiego i oddano cześć relikwiom. Odśpiewano hymn “Soli Deo” przygotowany na beatyfikację prymasa. To właśnie kard. Wyszyński oficjalnie powierzył miejsce objawień na Siekierkach opiece pijarów 16 listopada 1980 r. i zatwierdził też wtedy samodzielny ośrodek duszpasterski.

Na pozostałych mszach odpustowych kaznodzieją był o. Mariusz Kożuchowski.

Fot.: Gość Niedzielny

MK