Z Elbląga do Hiszpanii

Z Elbląga do Hiszpanii

W dniach 16-20 maja 2022 r. uczniowie z LO Zakonu Pijarów w Elblągu wzięli udział w wymianie międzynarodowej w ramach europejskiego programu Erasmus+. Gościła ich szkoła pijarska w Olot w Hiszpanii. 

Był to ostatni etap całego projektu, który obejmował wymianę nauczycieli i uczniów w ramach programu "Transformation through science". Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych oraz współpracy w międzynarodowych grupach rówieśniczych w przedmiotach przyrodniczych, eksperymentach laboratoryjnych i robotyce, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości i przedsiębiorczości, w oparciu o pogłębioną świadomość dziedzictwa kulturowego Zjednoczonej Europy – tłumaczy o. Rafał Roszer.

W programie uczestniczyły szkoły Zakonu Pijarów: Publiczne LO Zakonu Pijarów w Elblągu, Piarista Iskola w Kecskemét z Węgier oraz Escuela Pía w Olot w Hiszpanii, Katalonii. 

Projekt "Transformation through science" jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MK