Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

Bądź, jak święty Założyciel Zakonu Szkół Pobożnych, otwarty i wsłuchany w pytania młodych, ich potrzeby i pragnienia – mówił bp Damian Muskus podczas uroczystości udzielenia święceń diakonatu kl. Tomaszowi Świtale. Od 21 maja 2022 r. nasza pijarska wspólnota ma nowego diakona.  

Mszy Świętej w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi Panny w Krakowie na Rakowicach przewodniczył biskup archidiecezji krakowskiej bp Damian Muskus OFM. Koncelebrowali ją ojcowie pijarzy z placówek w: Bolszewie, Poznaniu, Łowiczu, Bolesławcu, Łapszach Niżnych, Rzeszowie, Jeleniej Górze i Krakowie z Wieczystej, Pijarskiej, Akacjowej i Rakowic, a także proboszczowie z parafii kl. Tomka. 

– Drogi bracie, tę nadzieję masz nieść tym, do których posyła cię charyzmat św. Józefa Kalasancjusza – do ludzi młodych, od których przecież zależy nasze jutro – mówił podczas homilii bp Damian Muskus. – Bądź, jak święty założyciel Zakonu Szkół Pobożnych, otwarty i wsłuchany w pytania młodych, ich potrzeby i pragnienia. Bardziej dziś bowiem potrzeba słuchania niż nauczania, bardziej świadectwa życia przepełnionego Bogiem niż teoretyzowania o Ewangelii. Ojciec biskup podkreślił, że wiele osób młodych odchodzi z Kościoła, że zadają pytania, na które nie znajdują odpowiedzi, że tracą nadzieję, że we wspólnocie osób wierzących można pięknie żyć. – Do takich młodych posyła cię Jezus, byś świadectwem życia radosnego i pokornie oddanego Bogu stawał się znakiem, że warto Mu zaufać. Dla młodych trzeba mieć młode serce, a taką młodość serca gwarantuje więź z Jezusem.

Ojciec Generał Zakonu Pijarów Pedro Aguado skierował również słowo do nowo wyświęconego diakona: Przyjęte święcenia są dla Ciebie posłaniem do służenia wspólnocie, głoszenia słowa i posługiwania ubogim. W dniu, w którym, jeśli taka jest wola Boża, zostaniesz wyświęcony na kapłana, dalej będziesz sługą. Dar, który teraz otrzymasz jest darem Ducha Świętego. Dlatego ma on charakter ostateczny i centralny, a nie funkcjonalny. Żyj tym darem do głębi i niech Twoje pragnienie pełnienia służby prowadzi Cię i oświeca w pijarskim życiu. Modlę się, żeby Pan umocnił Cię w powołaniu. Życzę Ci, Tomku, wszelkiego dobra i przesyłam Ci braterski uścisk oraz błogosławieństwo. 

Radość z przyjęcia święceń diakonatu dzielili z kl. Tomkiem najbliższa rodzina, przyjaciele znajomi, wspólnota seminarium, która zadbała o oprawę liturgii, a także Siostry Pijarki i wspólnota parafialna. Uroczystość uświetnił chór parafialny przygotowany przez Krzysztofa Dobosza. 


MK