Jubileusz 25 lat kapłaństwa

Jubileusz 25 lat kapłaństwa

22 maja 2022 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ulicy Pijarskiej swój jubileusz 25 lat kapłaństwa przeżywali o. Jacek Stępień i o. Grzegorz Książek. Ojcowie przyjęli święcenia kapłańskie 17 maja 1997 r. z rąk bpa Albina Małysiaka w Krakowie. 

Od dnia swoich święceń ojcowie podejmowali się pracy wielu naszych placówkach w Polsce i za granicą. 

O. Grzegorz Książek po święceniach pracował w placówkach Lidzie, Jeleniej Górze-Cieplicach, Czausach, gdzie spędził 12 lat. – Tej posługi nie zmierzy się w liczbach, nie da się jej policzyć, ona pokazuje, co to znaczy tworzyć wspólnotę, budować ją, trwać w wierze – mówił w swoim kazaniu o. Mateusz Pindelski. Nie była to praca związana z troską o duchowość, ale także o kulturę tamtejszych dzieci i młodzieży, pozwalając im poznać nową rzeczywistość, niepoznane dotychczas. Obecnie o. Grzegorz pełni swoją posługę w parafii w Łapszach Niżnych. 

O. Jacek Stępień rozpoczął swoją pracę w parafii w Lidzie, następnie w Szczuczynie, w Krakowie na Wieczystej, na Rakowicach w parafii i Gimnazjum Zakonu Pijarów, w Bolszewie, a obecnie w Krakowie na Pijarskiej i Hebdowie. – To o. Jacek zaadaptował przestrzeń pod kościołem na Wieczystej, która stała się miejscem dla dzieci i młodzieży z parafii i tak jest do dzisiaj – przytoczył w kazaniu o. Prowincjał. – Dzięki swoim talentom, umiejętnościom i uprawnieniom o. Jacek pilnował budowy Gimnazjum w Krakowie (obecnie Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Krakowie), następnie pomagał w wykończeniu kolegium przy Pijarskiej w Krakowie, a teraz pomaga w Domu Norberta w Hebdowie. Według zasady, że najpierw musi powstać odpowiednie miejsce, w którym będzie przestrzeń, by budować relację z Bogiem. 

Wspierajmy ich swoją modlitwą dziś i w przyszłości – zakończył o. Mateusz Pindelski. 

W uroczystości wzięli udział współbracia z krakowskich placówek, Warszawy, Łapsz Niżnych oraz wychowankowie i znajomi ojców jubilatów. 

MK