Odznaczenie dla o. Kazimierza
Fot. IPN Oddział w Krakowie

Odznaczenie dla o. Kazimierza

3 czerwca 2022 r. w południe, w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie o. Kazimierz Wójciak został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył dr hab. Filip Musiał, Dyrektor IPN Oddział w Krakowie.

Odznaczenie otrzymało sześciu działaczy opozycji antykomunistycznej w latach 1956-1989. W uroczystości wziął udział wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Po dekoracji o. Kazimierz został poproszony o głos i w bogatym w anegdoty wspomnieniu podzielił się swoją drogą życia: najpierw jako kapelana internowanych, którym był od początku stycznia 1982 do sierpnia 1982 r., w czasie stanu wojennego w więzieniu łowickim, potem współpracownika ks. Kazimierza Jancarza i przewodnika grupy 14' Krakowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, pierwszego księdza z Polski, który w 1989 r. otrzymał pozwolenie na pracę na Białorusi i pierwszego proboszcza rzymskokatolickiej parafii w Oczakowie nad Morzem Czarnym, skąd przyjechał na tę uroczystość. Piękne świadectwo kapłańskiej posługi w miejscach prześladowania za wiarę i za wolność ojczyzny zrobiło wielkie wrażenie na słuchających.

O. Kazimierz planuje w tym tygodniu powrócić do swoich ukraińskich parafian.

Cały biogram o. Kazimierza można przeczytać na stronie: Krzyż Wolności i Solidarności.

Fot. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

MK