I Komunia Święta w Elblągu

I Komunia Święta w Elblągu

W naszej szkolnej wspólnocie pijarskiej w Elblągu, 4 czerwca 2022 r. dzieci przeżywały radosny dzień I Komunii Świętej. Przystąpiło do niej 22 dzieci. Kilka dni wcześniej uczniowie przystąpili w grupach do sakramentu pokuty i pojednania. 

Dzięki uprzejmości księdza Proboszcza Katedry, ks. prałata Stanisława Błaszkowskiego mogliśmy przeżyć tę piękną uroczystość w kościele katedralnym w Elblągu. Mszy Świętej przewodniczył o. Dyrektor Rafał Roszer w koncelebrze z gościem ks. Sławomirem z o. Stanisławem Płaszewskim, który jest katechetą dzieci.

Szkolna schola pod opieką p. Izabelii Galickiej i p. Elżbiety Pisarkiewicz ubogaciła liturgię śpiewem pieśni. 

Biały Tydzień dzieci przeżywały  w szkole. - W sobotę 11 czerwca pojechaliśmy na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie - relacjonuje o. Stanisław. - Pan Bóg dał nam  piękny słoneczny dzień. Po przybyciu do Gietrzwałdu uczestniczyliśmy  w Eucharystii, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Pierwszej Komunii Świętej prosząc o łaskę wytrwania na drodze wiary. Po uczcie duchowej był czas na ognisko i pieczenie kiełbasek, rekreację, zabawę i zakup pamiątek. 

Dzieciom towarzyszyli  rodzice i rodzeństwo, a także  wychowawcy p. Natalia i p. Ewelina oraz o. Stanisław.  

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i Maryi Bożej Matce za ten piękny dzień, za radość i pokój serca. Dziękujemy rodzicom i wychowawcom oraz gospodarzom tego miejsca Księżom Kanonikom Regularnym i pracownikom Domu Pielgrzyma za życzliwe przyjęcie. 

MK