Podziękowania dla o. Emila

Podziękowania dla o. Emila

23 czerwca 2022 r. o. Emil Grochowski otrzymał podziękowania od Podkarpackiego Kuratora Oświaty za swoją szczególną postawę i zachowanie godne naśladowania podczas wypadku w czasie wycieczki szkolnej, który miał miejsce pod koniec maja tego roku.

Ojciec Emil, pomimo poniesionych obrażeń, pomagał swoim uczniom wydostać się z autobusu i zapewnić im bezpieczne miejsce w oczekiwaniu na służby medyczne.

Ta postawa tak bardzo przypomina tę sprzed kilkuset lat, kiedy to nasz Założyciel bezinteresownie starał się pomagać tym najbardziej potrzebującym, nie zwracając uwagi na siebie, oddając się im ponad wszystko. Wypełniając swoją misję, pijarzy oddają się dzieciom i młodzieży każdego dnia. A dzieło wielkiego pedagoga z Peralty może trwać po dziś dzień, ale w nieco nowym wymiarze, dopasowanym do dzisiejszych potrzeb, którym każdego dnia starają się sprostać pijarzy. 

MK