Ruch rzeźbi umysł, serce i cało

Ruch rzeźbi umysł, serce i cało

Te słowa twórcy ruchu parafiadowego śp. o. Józefa Jońca nieprzerwanie od 33 lat towarzyszą wszystkim uczestnikom biorącym udział w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i  Młodzieży. Tegoroczna gala zakończenia odbyła się 15 lipca 2022 r. na Kampusie SGGW w Warszawie. 

Ponad 500 uczestników przybyło 10 lipca 2022 r. na warszawski Ursynów, by przez najbliższy tydzień rywalizować w 11 dyscyplinach sportowych, w tym 12 konkurencjach i 10 konkursach z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej. Samo współzawodnictwo opiera się na bazie starożytnej greckiej triadzie: stadion-teatr-świątynia. Wszystkie te elementy każdego dnia przenikały się ze sobą i uzupełniały się wzajemnie. W tegorocznej rywalizacji można było zgłosić się w 5 kategoriach wiekowych, obejmujących również grupę opiekunów, którzy równie chętnie brali udział w poszczególnych konkurencjach i tym mocniej byli dopingowani przez swoich podopiecznych podczas zmagań. 

Po pandemii do udziału powróciły reprezentacje z zagranicy: Litwy (Landwarów, Mickuny, Biała Waka i Soleczniki), Łotwy (Rezekne i  Jegława) i Ukrainy (Dolina, Kałusz i Bolechów). Liczniejsze były również grupy z Polski, z których zgłosiło się 24 reprezentacji, również z naszych pijarskich placówek. 

Najbardziej rozbudowany filar stadion obejmował rywalizację indywidualną i zespołową, a także treningi strzeleckie, gry i zabawy rekreacyjne. W ramach filaru teatr uczestnicy wzięli udział w konkursach: wiedzy, plastycznych, wokalnych, recytatorskich i tanecznych. Odbywały się również liczne warsztaty "Twarda sztuka" prowadzone przez zaproszonych artystów. W  Filar świątynia obejmował konkurs wiedzy religijnej o św. Józefie Kalasancjuszu, konkurs plastyczny w nawiązaniu do życie i dzieła o. Stanisława Konarskiego oraz konkurs piosenki religijnej "Sacro song". Tegoroczny program ewangelizacyjny w przygotowany przez Komisję Pastoralną przebiegał pod hasłem: "Bliżej Ciebie". Każdego dnia w był on realizowany podczas porannych i wieczornych modlitw, a także w ramach kazań podczas codziennych Eucharystii. 

Podczas tegorocznych zmagań największym zainteresowaniem cieszyły się w: ringo, badmintonie, strzelectwie sportowym, a także turniej recytatorski, występy i konkursy teatralne. Po zsumowaniu wszystkich wyników tytuł najwszechstronniejszej drużyny przypadł reprezentacji z parafii pw. Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie oraz z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu.      

Stworzenie tak wielkiego dzieła nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Parafiada oraz dziełami pijarskimi, a także zaangażowanie animatorów pijarskich z naszych placówek w Elblągu, Łowiczu, Rzeszowie i Krakowie. 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. dr Mateusz Pindelski.

MK