Nowe obrazy w Cieplicach

Nowe obrazy w Cieplicach

W naszym klasztorze w Cieplicach powstały dwa kolejne obrazy autorstwa Andrzeja Boja Wojtowicza: "Ekstaza św. Józefa Kalasancjusza" i "Charyzmat kalasantyński". Dopełniają one całości, którą zapoczątkował obraz "S. Iosephus Calasantius" stworzony na początku kwietnia tego roku.

"Ekstaza Św. Kalasancjusza" obraz do kaplicy Domu Zakonnego w Cieplicach został namalowany na płótnie, o wymiarze 220x244 cm, farbami częściowo własnej produkcji. Po lewej stronie możemy dostrzec postać św. Ignacego Loyola trzymającego księgę, od którego św. Kalasancjusz wziął regułę. Obok stoi św. Teresa Wielka ze strzałą symbolizująca maryjność. Po lewej stronie dostrzeżemy św. Franciszka, którego atrybutem są ptaki, na obrazie zostały przedstawione jako szczygły. W chrześcijaństwie są one powiązane z męką Jezusa. Wiąże się to z jego preferencjami pokarmowymi w kierunku ostów, których kolce są w symbolice z kolei związane z koroną cierniową. Od św. Franciszka, który został przedstawiony po prawej stronie, św. Józef Kalasancjusz wziął ubóstwo, a od św. Augustyna czystość. To właśnie ten drugi święty został przedstawiony obok św. Franciszka. To asystencja świętych związanych ze ślubami pijarskimi. 

Pośrodku został umiejscowiony św. Józef Kalasancjusz, który przeżywał w trakcie celebracji Mszy Świętej. Ornat świętego Założyciela pijarów pochodzi z kompletu szat liturgicznych ze zbiorów zakonnych z Cieplicach. Fragment tegoż ornamentu znajduje się na obrazie Maryja Ubogich z Dzieciątkiem nad tabernakulum. W dolnej części obrazu dostrzec można aniołki, to cytaty z cieplickiego kościoła. Poniżej po prawej stronie jest chłopiec przelewający muszelką morze to atrybut św. Augustyna, po lewej stronie chłopiec trzymający chleb powszedni patrzący w kierunku Chleba Życia. 

"Charyzmat Kalasantyński" drugi obraz do kaplicy domu zakonnego w Cieplicach został przygotowany na płótnie w formacie 220x244 cm. Chrystus przekazuje dziecko w opiekę św. Kalasancjuszowi. Po lewej stronie znajduje się postać anioła z wizji św. Józefa Kalasancjusza, czyli anioły odprowadzające dzieci do domów. Po prawej widnieje postać anonimowego pijara opiekującego się dziećmi. Na dole po prawej stronie rozpoznać można fragment Rzymu z mostem na Zatybrze, gdzie Kalasancjusz zobaczył ubóstwo i fatalny los dzieci. Po prawej zaś stronie widzimy fragment Peralty de la Sal. Stuła, którą ma założoną św. Kalasancjusz należy do kompletu szat liturgicznych z domu zakonnego w Cieplicach. 

MK