Odsłonięcie popiersia o. Józefa Jońca

Odsłonięcie popiersia o. Józefa Jońca

14 sierpnia 2022 r. o godzinie 19.00 na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie w Dolinie 96 Dębów Smoleńskich odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersi: śp. ojca Józefa Jońca oraz śp. ks. Andrzeja Kwaśnika. Obaj zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. 

O. Józef Joniec był twórcą ruchu parafiadowego, Prezesem Stowarzyszenia Parafiada, inicjatorem i koordynatorem akcji sadzenia Dębów Pamięci w ramach społecznego programu "Katyń... ocalić od zapomnienia. 

Ks. Andrzej Kwaśniak był kapelanem Prewencji Policji w Warszawie i Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 i Federacji Rodzin Katyńskich. 

Modlitwę podczas wydarzenia poprowadził i poświecenia pomników dokonał Jego Ekscelencja bp Romuald Kamiński, Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W uroczystości wzięły udział władze państwowe, samorządowe, Wojsko Polskie, przedstawiciele wielu organizacji społecznych, patriotycznych. Z ramienia Stowarzyszenia Parafiada, Zakonu Pijarów i Rodziny w uroczystościach wzięli udział o. Tomasz Olczak, Prezes Zarządu i Maria Kujel, Wiceprezes Zarządu.

Składamy serdeczne podziękowania w imieniu Stowarzyszenia Parafiada, Zakonu Pijarów i Rodziny śp. o. Józefa Jońca Panu Ryszardowi Walczakowi, Prezesowi Kapituły Medalu "Zło Dobrem Zwyciężaj", realizatorowi akcji powstania pomników ofiarom katastrofy smoleńskiej w Ossowie, ks. Jackowi Dębskiemu, Kustoszowi Sanktuarium Narodowym w Ossowie, władzom państwowym, samorządowym, Nadleśnictwu Łochów i wszystkim tym, dzięki którym powstał pomnik śp. Józefa Jońca.

Fot. Maria Kujel

MK