Twój głos

Twój głos

Rozpoczynając nowy rok szkolny, rozpoczynamy w naszym Zakonie nowy rok duszpasterski 2022/2023, który będziemy przeżywać pod hasłem: "Twój głos"Nawiązuje ono do kontynuacji procesu synodalnego trwającego w Kościele i wyrażenia pragnienia skierowanego do młodych ludzi. 

To hasło ma zakomunikować każdej osobie, a przede wszystkim młodym: "Chcemy usłyszeć twój głos". Na tegoroczne hasło można spojrzeć z wielu perspektyw. Twój głos jest ważny, bo ty jesteś dla nas ważny - to jedno z przesłań z ostatniej Kapituły Generalnej do wszystkich dzieci i młodzieży. To właśnie oni sprawiają, że pijarzy stają się pijarami. Dlatego chcemy słuchać siebie nawzajem. Jako wierzący w Jezusa Chrystusa pragniemy wsłuchiwać się przede wszystkim w Jego Słowo i natchnienia Ducha Świętego. W pijarskim roku powołaniowym uczymy się rozeznawać wolę Bożą.

Logotyp tworzą słowa nowego hasła, a w jedną z liter wpisany jest symbol korektora głosu, w którym fale dźwięku naszego głosu układają się w krzyż, co przypomina, że Chrystus jest obecny wśród nas w swoim Słowie.

MK