Spotkanie duszpasterzy

Spotkanie duszpasterzy

W Kurii Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie przy ul. Pijarskiej w dniach 9-10 września 2022 r. odbyło się spotkanie duszpasterzy dzieci i młodzieży oraz koordynatorów duszpasterstwa powołań, którzy przyjechali z naszych parafii i szkół. 

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele z duszpasterstw akademickich w Krakowie, którzy zostali poproszeni, by podzielić się swoim doświadczeniem we współpracy z pijarami. Osoby te nie były przypadkowe. To absolwenci naszych szkół i duszpasterstw parafialnych, którzy od lat angażują się w działania proponowane przez nasz zakon. To ważne, by osoby, które dobrze znają nasze duszpasterstwo podzieliły się jednocześnie życzliwym i krytycznym spojrzeniem na efekty naszej pracy. To także wsłuchanie się w głos młodych ludzi, którzy mają swoje oczekiwania i pragnienia wobec nas, osób duchownych towarzyszących im w drodze poznawania i pogłębiania swojej wiary. Ważną informacją jest także, co jako pijarzy powinniśmy wzmocnić, na co położyć szczególny nacisk, by z jeszcze większym zapałem podchodzić do wypełniania naszej misji, jaką jest wychowywanie dzieci i młodzieży. 

MK