25 lat sanktuarium na Siekierkach

25 lat sanktuarium na Siekierkach

31 sierpnia 1997 r. w Warszawie na Siekierkach odbyła się uroczystość podniesienia kościoła do rangi sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, której dokonał ksiądz prymas Józef Glemp. W tym roku obchodzimy jubileusz 25 lat od tego ważnego wydarzenia dla naszego zakonu.   

Uroczystości odbyły się 11 września podczas Mszy Świętej o godz. 13.00, której przewodniczył ks. Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, a homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC. Obchody były połączone z inauguracją roku szkolnego 2022/2023.  

W homilii Kaznodzieja nawiązał do objawień Matki Bożej i Pana Jezusa, które miały miejsce na Siekierkach w czasie II wojny światowej. Były one niewątpliwie pocieszeniem dla udręczonych wojennym cierpieniem ludzi i jednocześnie nawoływaniem do nawrócenia dla mieszkańców stolicy, a z czasem stały się orędziem skierowanym do szerszej grupy wierzących. Ks. Kowalczyk przypomniał, że w latach 70. w czasie wizytacji miejscowej parafii czerniakowskiej przybywał na to miejsce kard. Stefan Wyszyński, dzisiaj bł. Prymas Tysiąclecia, który zapowiedział, że jeśli nie on, to jego następca ustanowi tutaj sanktuarium.

Dzisiaj Siekierki są znane nie tylko jako miejsce objawień z Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, ale także jako miejsce działalności pijarów, którzy prowadzą przedszkole, szkołę podstawową, Stowarzyszenie Parafiada oraz Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka.

Po odśpiewaniu dziękczynnego „Ciebie Boga wysławiamy” odnowiono akt zawierzenia Matce Bożej działalności edukacyjnej i wychowawczej:

Pod Twoją macierzyńską opiekę oddajemy młodzież i dzieci –
naszych uczniów, rodziców, nauczycieli i kierujących szkołami.
Prosimy Cię, Matko, aby każda szkoła była wspólnotą,
w której uczeń i nauczyciel wzrasta do pełni człowieczeństwa na wzór Chrystusa.
Zawierzając się Twojemu Sercu rok szkolny 2022/2023 – prosimy,
bądź obecna w naszych szkołach,
ucz nas Chrystusa, aby środowiska szkół były przepojone wiarą,
miłością i nadzieją, którą tylko Jezus dać może.

Na czas uroczystości przygotowano wystawę ze zdjęciami obrazującymi historię Sanktuarium. A jubileusz jest dobrą okazją do przypomnienia że 25 lat temu to Ksiądz Prymas poświęcił obraz Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży namalowany przez Marię Wollenberg-Kluzę według przekazu Eugenii Władysławy Papis z domu Fronczak. Prymas poświęcił wówczas również cztery dzwony nadając im imiona imionach: Józef Kalasancjusz - założyciela Zakonu Pijarów, Jan Paweł II - papieża Polaka, Stefan - świętego patrona parafii czerniakowskiej i Edward - ku czci budowniczego, o. Szajora. Pani Władysława Papis przekazał Księdzu Prymasowi Dzienniczek z opisem objawień, w którym jako kilkunastoletnia dziewczynka notowała orędzia Matki Bożej i Pana Jezusa. Objawienia Matki Bożej rozpoczęły się pamiętnego 3 maja 1943 r. i trwały do 9 września 1945 r. Objawienia Pana Jezusa  trwały od 28 czerwca 1943 r. do 15 września 1949 r.

Przesłania przekazane Władysławie wzywały do: modlitwy, nawrócenia, pokuty za grzeszników, wprowadzanie w życie podstawowych cnót chrześcijańskich wiary, nadziei i miłości. Widząca, Eugenia Władysława Papis z domu Fronczak (1930-2016) do końca swego życia była mocno związana z Sanktuarium, dając świadectwo objawień na regularnych spotkaniach z pielgrzymami.

MK/JW