25 lat sanktuarium na Siekierkach

25 lat sanktuarium na Siekierkach

31 sierpnia 1997 r. w Warszawie na Siekierkach odbyła się uroczystość podniesienia kościoła do rangi sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, której dokonał ksiądz prymas Józef Glemp. W tym roku obchodzimy jubileusz 25 lat od tego ważnego wydarzenia dla naszego zakonu.   

Uroczystości odbyły się 11 września podczas Mszy Świętej o godz. 13.00, której przewodniczył ks. Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, a homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC. Obchody były połączone z inauguracją roku szkolnego 2022/2023.  

W homilii ksiądz profesor nawiązał do objawień Matki Bożej i Pana Jezusa w czasie wojny,  które miały miejsce na Siekierkach. Miały być one ostrzeżeniem i nawoływaniem do nawrócenia dla mieszkańców tego terenu, jak też dla mieszkańców Warszawy. Ks. Kowalczyk przypomniał, że latach 70. ubiegłego wieku przybywał na to miejsce Prymas Tysiąclecia bł. kard. Stefan Wyszyński, który zapowiedział, że jeśli nie on, to jego następca ustanowi tutaj sanktuarium. - Możemy wyróżnić trzy czynniki, które ważne są dla trwającego jubileuszu - mówił ksiądz profesor. - Oddolny kult Matki Bożej, troska o rozwój duchowy parafian i pielgrzymów oraz edukacyjna działalność Ojców Pijarów w Warszawie, którzy prowadzą przedszkole, szkołę podstawową, Stowarzyszenie Parafiada i Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka. Ks. prof. Kowalczyk podkreślił również, że Matka Boża prosiła o nawrócenie, pokutę i modlitwę różańcową w Gietrzwałdzie, Fatimie i na warszawskich Siekierkach - Wszystkie te orędzia są zgodne z Ewangelią i godne zatwierdzenia przez Kościół - stwierdził ks. prof. Kowalczyk, teolog i pedagog. 

Po Komunii Świętej odśpiewano dziękczynne „Ciebie Boga wysławiamy” i odmówiono akt zawierzenia Matce Bożej działalności edukacyjnej i wychowawczej. 

W uroczystościach uczestniczyli nauczyciele i uczniowie, poczty sztandarowe szkół, parafianie i pielgrzymi, pracownicy Kurii Metropolitalnej i pijarzy.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa ze zdjęciami obrazującymi historię sanktuarium na Siekierkach. Warto przypomnieć, że 25 lat temu to ksiądz prymas poświęcił wówczas obraz Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, namalowany przez Marię Wollenberg-Kluzę według przekazu Eugenii Władysławy Papis z domu Fronczak. Prymas poświęcił też wtedy 4 dzwony o imionach: Józef Kalasancjusz, Jan Paweł II, Stefan i Edward.

- Tego dnia Władysława Papis wręczyła ks. Prymasowi Glempowi Dzienniczek z opisem objawień, w którym będąc dzieckiem, notowała orędzia i przekazy Matki Bożej i Pana Jezusa - opowiada Anna Dziemska. Objawienia na warszawskich Siekierkach i przekazywanie orędzi Eugenii Władysławie Fronczak trwały:

  • Pana Jezusa w dniach 28 czerwca 1943 r. do 15 września 1949 r.
  • Maryi Matki Bożej w dniach 3 maja 1943 r. do 9 września 1945 r. 

Przesłania przekazane Władysławie wzywały do: modlitwy, nawrócenia, pokuty za grzeszników, wprowadzanie w życie podstawowych cnót chrześcijańskich wiary, nadziei i miłości. Widząca, Eugenia Władysława Papis z domu Fronczak żyła w latach 1930-2016. Do końca swego życia była zaangażowana w życie sanktuarium, dając świadectwo objawień Jezusa i Maryi na spotkaniach z pielgrzymami.

MK