Katyń... ocalić od zapomnienia

Katyń... ocalić od zapomnienia

Już po raz kolejny zapraszamy do udziału w 3. Ogólnopolskim Konkursie Historycznym dla młodzieży "Katyń 2022 - notacje filmowe", który organizowany jest przez Stowarzyszenie Parafiada. Do udziału zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest próba nawiązania bezpośredniej relacji pomiędzy pokoleniem TikToka, a generacją która obrazy ma zapisane w pamięci - potomkami Ofiar Zbrodni Katyńskiej, historykami, regionalizmami. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i merytorycznej. Podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: szkoła podstawowa i szkoła średnia. 

Udział w konkursie i przygotowanie krótkich monotematycznych dokumentów filmowych pozwoli uczestnikom na wykorzystanie narzędzi bliskich młodzieży jak smarfony czy iPhony. Przyczyni się to do poznania Bohaterów Katyńskich wywodzących się z rodzimej społeczności oraz stanie się pretekstem do bezpośredniego spotkania ze „strażnikami pamięci”. 

Termin nadsyłania prac mija 28 października 2022 r. 

Podsumowaniem konkursu będzie 3. Konferencja Młodych Historyków, która odbędzie się 25 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie. Podczas Konferencji laureaci i finaliści konkursu otrzymają statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz będą mieli możliwość prezentacji swoich filmów przed publicznością.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.katyn-pamietam.pl.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj

Karta pracy: tutaj.

MK