Zmarł o. Wiktor Zaniewski

Zmarł o. Wiktor Zaniewski

Dnia 3 października 2022 r. o godz. 15.00 w wieku 48 lat zmarł o. Wiktor Zaniewski od Matki Bożej Fatimskiej. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolszewie 8 października o godz. 11.00. 

O. Wiktor Zaniewski urodził się 12 października 1974 roku w Grodnie na Białorusi. Mając 18 lat rozpoczął nowicjat w Łowiczu, gdzie przyjął imię zakonne: „od Matki Bożej Fatimskiej”. Po rocznym nowicjacie złożył pierwszą profesję zakonną i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. W 1999 roku złożył śluby uroczyste w Zakonie Pijarów i przyjął święcenia diakonatu, a w następnym roku święcenia prezbiteratu. Jako kapłan rozpoczął pracę w parafii w Szczuczynie (Białoruś), a następnie w Lidzie, gdzie pełnił funkcję administratora nowo erygowanej parafii oraz podjął się dzieła budowania kościoła. Pełnił funkcję przełożonego wspólnoty w Lidzie i w Szczuczynie do 2006 roku. W latach 2007-2008 podjął pracę katechety i duszpasterza w parafii w Krakowie-Rakowicach. W 2009 roku wrócił na Białoruś, do nowo utworzonej parafii w Czausach (diecezja mińsko-mohylewska – Białoruś). W latach 2011-2012 ponownie pełnił funkcję duszpasterza w krakowskiej parafii w Rakowicach, a o 2013 roku pracę duszpasterską w parafii pijarskiej w Bolszewie k/ Wejherowa. 

Dał się poznać jako duszpasterz podchodzący ze zrozumieniem do wiernych, był także cenionym kaznodzieją. Choroba serca spowodowała, że był przygotowany na śmierć i umiał dać o tym świadectwo. Chętnie podkreślał, jak wiele zawdzięcza modlitwie parafian w Bolszewie – szczególnie różom różańcowym. 

3 października 2022 roku w godzinie Miłosierdzia w szpitalu w Wejherowie, po ciężkiej operacji, w wieku 47 lat, w Zakonie 29 lat, odszedł do Pana o. Wiktor Zaniewski.