Pogrzeb śp. o. Wiktora w Szczuczynie

Pogrzeb śp. o. Wiktora w Szczuczynie

11 października 2022 r. w kościele pw. św. Teresy z Avila w Szczuczynie na Białorusi odbyła się Msza Święta pogrzebowa śp. o. Wiktora Zaniewskiego, który zmarł 3 października 2022 r. Eucharystii przewodniczył bp Aleksander Kaszkiewicz, biskup grodzieński. 

Podczas Mszy Świętej zgromadziło się wielu wiernych ze Szczuczyna, Lidy i pobliskich miejscowości. Obecni byli również kapłani diecezjalni, osoby zakonne i pijarzy pracujący na Białorusi. Śp. o. Wiktora żegnała jego mama Galina i siostra Alina. 

Po Eucharystii o. Andrzej Agiel, proboszcz parafii w Szczuczynie, odczytał list od o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego, w którym składa kondolencje bliskim Zmarłego, a także wszystkim, których dotknęła informacja o śmierci o. Wiktora.

O. Andrzej podziękował wszystkim obecnym, dzieląc się wspomnieniami, które łączyły go ze zmarłym współbratem. 

Po Mszy Świętej ciało śp. o. Wiktora pochowano na miejscowym cmentarzu. 

Fot. Andrey Artsish

MK