Posługa troski o dzieci ubogie

Posługa troski o dzieci ubogie

W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ulicy Pijarskiej kl. Łukasz Fabijański od św. Pawła przyjął z rąk o. Mateusz Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, posługę kalasantyńską troski o dzieci ubogie. Uroczystość miała miejsce 15 października 2022 r.  

Licznymi uczestnikami podczas Eucharystii była młodzież, która przyjechała na 22. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej oraz ojcowie pijarzy, którzy im towarzyszyli. 

Podczas wygłoszonej homilii o. Prowincjał przywołał kilka obrazów, jak można usłyszeć głos Boży. Były one ściśle powiązane z hasłem tegorocznego spotkania: "Twój głos".  Jan Chrzciciel nie głosił, ale przekazywał, nie siebie  mówił o. Prowincjał. Inny przykład dotyczył przemienienia na górze Tabor. Więcej usłyszeć, to więcej widzieć. Pan Bóg zamyka nam oczy, jeśli chce żebyśmy więcej usłyszeli kontynuował o. Mateusz. — Chcemy żebyście wy zabierali głos, w swoich wspólnotach, grupach. Chcemy usłyszeć twój głos.

Znakiem posługi troski o dzieci ubogie było przyjęcie przez kleryków Konstytucji napisanych przez św. Józefa Kalasancjusza. 

MK