Urodziny w Hutkach

Urodziny w Hutkach

13 października w Kamiliańskim Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach odbyły się 100. urodziny jednej z pensjonariuszek. 

Rano została odprawiona w Msza Święta w kaplicy św. Kamila de Leis w intencji czcigodnej jubilatki. Przed południem Uniwersytet III Wieku z Olkusza wystąpił z pieśniami i tańcem na naszym holu.

— Trzeba zaznaczyć że to wszystko było dla Jubilatki — relacjonuje br. Wiesław.  Życzeniom i przemowom nie było końca. Miedzy innymi i mnie było dane skierować kilka słów do Jubilatki i wszystkich obecnych. 

MK