Święto Laikatu Pijarskiego

Święto Laikatu Pijarskiego

"Pokochać Kościół" pod takim hasłem 130 osób związanych z naszymi szkołami, parafiami, dziełami, Bractwem Szkół Pobożnych z całej Polski przyjechało do Lichenia, by w dniach 21-23 października 2022 r. przeżywać Święto Laikatu Pijarskiego

Przyjechali nauczyciele, współpracownicy z naszych parafii, prowadzonych dzieł, zaangażowani w wypełnianie misji św. Józefa Kalasancjusza  wychowywanie dzieci i młodzieży. Tegoroczne święto skupiało się wokół hasła: "Pokochać Kościół". Pierwszą konferencję wygłosił o. Mateusz Pindelski  "Kościół Kalasancjusza  trudna miłość". Wymienił w niej kilka fascynacji i zarazem rozczarowań, które pojawiły się na drodze powołania naszego Założyciela oraz jaki miały wpływ na dalsze jego działania. — To w Rzymie Kalasancjusz odnalazł swoje miejsce w Kościele  — mówił o. Mateusz. — To oznaczało, że znalazł w Kościele drogę do świętości. 

W drugiej konferencji "Kiedy przeszłość przeszkadza miłości" o. Edward Kryściak przypomniał nam o historii Kościoła, zmianach zachodzących na przestrzeni wieków, a także dzisiejszych skutkach podejmowanych decyzji, jak one odnoszą się do sytuacji panującej dzisiaj w Kościele. — Przyjmujemy to co przyjemne, a zapominamy o radykalizmie Ewangelii — mówił o. Edward. — Przed nami jest ogromna praca, by ukazywać prawdę o Kościele. To instytucja, która w trudnych sytuacjach potrafiła dawać nadzieję. Kościół po różnych soborach, które zawsze coś zmieniały, wychodził mocniejszy. Każda przemiana zaczyna się od mojego nawrócenia, od mojego wypełniania Ewangelii  zakończył o. Edward.

Ostatnim mówcą był Andrzej Boj Wojtowicz, który jest autorem obrazów św. Józefa Kalasancjusza, które namalował dla Kolegium Zakonu Pijarów w Cieplicach. W swojej konferencji "Mój Kalasancjusz - świętych obcowanie" podkreślał jak niezwykle istotne jest, by praca była ściśle związana z wiarą, by tworzyć relację twórca-Stwórca. Te obrazy mają przypominać wszystkim patrzącym na nie, by żyć jak św. Józef Kalasancjusz, odkrywając każdego dnia i realizując powołanie. — Cechą wspólną wszystkich świętych był krytycyzm. Oni wiedzieli, że ten świat trzeba naprawić, zaczynając od siebie.

Święto Laikatu Pijarskiego jest nie tylko okazją do wspólnego poznania się, ubogacania się słowem i modlitwą, to także czas który jest okazją, by podziękować wielu zaangażowanym osobom doceniając ich wkład pracy i podejmowany trud. Najwyższym sposobem uznania wobec świeckich współpracowników jest przyznawany przez o. Generała Dyplom Konfraterni. Otrzymanie go oznacza duchowe przyłączenie do grona pijarów. W tym roku otrzymała go Bożena Wojciechowska z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

Pijarską nagrodą ustanowioną w Polskiej Prowincji jest Dyplom i statuetka "Kalasacjusz z dzieckiem". Wyróżnieni w tym roku zostali: 

  • Anna Maro z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach 
  • Agata Chmiel Damian Ruszel z  Teatru Atmosfera w Rzeszowie 

Przyznano również statuetkę "Anioł Pijarskiej Szkoły" Bożenie Siekierze z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu za 26 lat pracy pedagogicznej z dziećmi.  

Ostatnie pół roku w wiele osób z naszych placówek zaangażowało się w zorganizowanie i bezinteresowną pomoc Ukraińcom przybywającym do Polski. Takie podziękowania otrzymali na ręce swoich przedstawicieli parafianie z Rzeszowa, Krakowa-Wieczystej, Bolszewa oraz Jeleniej Góry-Cieplic. 

Cieszymy się, że grono laikatu pijarskiego jest tak liczne. Obecność przedstawicieli z naszych placówek w Bolszewie, Elblągu, Łowiczu, Poznaniu, Warszawie, Bolesławcu, Cieplicach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie pokazuje jak wielkim wsparciem w codziennej pracy i wypełnianiu misji kalasantyńskiej są świeccy, którzy towarzyszą pijarom, pomagając wypełniać im powołanie i samemu je realizować.

MK


Organizacja spotkania była jednym z elementów projektu pn. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, realizowanego w ramach Program Wsparcia Edukacji (ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki).