Święto krakowskiego liceum

Święto krakowskiego liceum

14 października każdego roku uroczyście obchodzi się w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – na pamiątkę rocznicy ustanowienia w roku 1773 Komisji Edukacji Narodowej. 

To pierwszy w Europie organ władzy oświatowej przypominającego coś, co dziś nazwalibyśmy ministerstwem oświaty. A dzień wcześniej – czyli 13 października – krakowskie liceum nie mniej uroczyście celebruje Dzień Patrona Szkoły. Te oba święta łączą się ze sobą jak najściślej – gdyby nie wielki wysiłek ks. Stanisława Konarskiego, KEN być może wcale by nie powstała. 

Dlatego też  pełni dumy, ale też świadomi ciążącego na nas zobowiązania sprostania dziełu życia naszego wielkiego patrona świętujemy z poczuciem, że Dzień Edukacji Narodowej  czytamy na stronie szkoły. W tym roku świętowanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, w czasie której dokonano uroczystego przekazania sztandaru szkoły pod opiekę nowego pocztu sztandarowego.

Następnie wszyscy przeszli na hol liceum, gdzie wysłuchali życzeń składanych nauczycielom przez Dyrekcję, uczniów i Radę Rodziców. Przy tej okazji o. Dyrektor wręczył okolicznościowe nagrody dla najbardziej zasłużonych pedagogów oraz pracowników pracowników szkoły. — Powitaliśmy nowy samorząd uczniowski i oczywiście pożegnaliśmy stary  czytamy na stronie. Kulminacyjnym momentem tej części obchodów był organizowany już po raz drugi konkurs wiedzy o Stanisławie Konarskim, tytuł zwycięzcy obroniła klasa 4D – zeszłoroczna 3D. Gratulujemy tym bardziej, że klasa ta, jako maturalna, nie była już zobligowana wystawić reprezentacji konkursowej, ale że chciała, to wystawiła… jak widać, że znakomitym skutkiem. Dzień Patrona Szkoły zakończyliśmy poczęstunkami w klasach. 

MK