20 lat KANY w Łowiczu

20 lat KANY w Łowiczu

5 listopada 2022 r. wspólnota odnowy w Duchu Świętym KANA działająca przy kościele pijarskim w Łowiczu obchodziła dwudziestą rocznicę powstania. Świętowanie miało modlitewny charakter. 

Rozpoczęło się adoracją z konferencją. O godz. 17.30 celebrowana była Msza Święta, a po niej odbyła się agapa. Świętowanie zgromadziło licznie tych, którzy uczestniczyli w ciągu tych 20 lat w spotkaniach. W czasie modlitwy towarzyszyły nam też relikwie św. Charbela, do którego nawiązał o. Andrzej Lisiak w głoszonej konferencji  opowiada jedna z uczestniczek. Liderka wspólnoty Małgorzata Łapa na rozpoczęciu podziękowała Bogu i ludziom za dobro, które stało się udziałem osób w ich życiu, przeżywaniu codzienności i rozwoju duchowym. Wspomniała pijarów, którzy z oddaniem towarzyszyli wspólnocie oraz przeprosiła za niedociągnięcia, które wynikają z ludzkiej słabości.

Wspólnota prowadziła w ciągu 20 lat wiele dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych np. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, skierowane także do rodziców i nauczycieli. Wielu z nich bierze udział w regularnych spotkaniach, które odbywają się w czwartki o 18.30 w kaplicy szkolnej.

Bogu chwała za to środowisko, w którym możemy wielbić Boga i umacniać wiarę zakończyła relację członkini KANY.

MK