Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla

W Uroczystość Chrystusa Króla, która w tym roku przypadała na 20 listopada 2023 r., ministranci, lektorzy, ceremoniarze odnowili swoje przyrzeczenia posługi podczas Eucharystii. Cieszymy się, że w naszych placówkach dzieci i młodzież tak chętnie i liczne się angażują.