Katyń 2022. Notacje filmowe

Katyń 2022. Notacje filmowe

Za nami 3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla młodzieży „Katyń 2022. Notacje filmowe”. Gala finałowa odbyła się 25 listopada 2022 r. w Ordynariacie Polowym w Warszawie. Gali towarzyszyła także konferencja „Katyń... Ocalić od zapomnienia”.

Galę finałową poprzedziła Msza Święta sprawowana w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i złożenie kwiatów w Kaplicy Katyńskiej z udziałem honorowych gości, laureatów i finalistów konkursu wraz z nauczycielami i rodzinami, koordynatorów regionalnych programu i uczniów z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie. 

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla tegorocznych laureatów konkursu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do: Instytutowi Pamięci Narodowej – BEN, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Muzeum Katyńskiemu za współpracę i wspaniałe nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów konkursu oraz ich nauczycieli.

Dziękujemy proboszczowi Katedry Polowej WP ks. ppłk Sebastianowi Piekarskiemu za możliwość zorganizowania naszego wydarzenia w tym miejscu, Narodowemu Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społecznego za dofinansowanie konkursu i konferencji w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Polska Zbrojna. Historia”. 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada na czele z Koordynatorem Małgorzatą Jędruch-Włodarczyk. 

MK