Wyjazd w ramach projektu

Wyjazd w ramach projektu

Uczniowie z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu wyjechali na wycieczkę połączoną z warsztatami do Lidzbarka Warmińskiego i Ornety. 

W czasie warsztatów uczestnicy zajęć mieli możliwość bliżej poznać swój region oraz pogłębić wiedzę na temat historii i tradycji Lidzbarka Warmińskiego i Ornety.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” realizowanego przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów, dzięki środkom pochodzącym z Programu Wsparcia Edukacji. 

MK