KAP duchowy

KAP duchowy

Kurs Animatora Pijarskiego to wydarzenie organizowane dla młodzieży z naszych placówek, która chce się przygotować do pełnienia roli animatora podczas pijarskich wydarzeń, wyjazdów, spotkań, integracji oraz rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

W kursie może wziąć udział każdy, kto tylko wyrazi taką chęć. Formuła całego Kursu składa się z dwóch części i została podzielona na część: animatorską i duchową. Obie z nich dotykają różnych sfer, w których przez trzy dni poruszają się przyszli animatorzy. Każda z nich ma swój bogaty program, by jak najlepiej wykorzystać czas i przekazać najważniejsze informacje, łącząc je z praktycznymi zajęciami. 

Podczas ostatniego weekendu, 2-4 grudnia 2022 r. odbyła się pierwsza część KAP-u, czyli ta dotycząca duchowości. Miała miejsce w wyjątkowym miejscu dla naszej Prowincji, bo na warszawskich Siekierkach, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Trudno o lepsze miejsce na zgłębianie i poznawanie swojej duchowości. 

Uczestników w klimat spotkania wprowadziły dwie piątkowe konferencje. To był dopiero początek. Wszystkich konferencji było osiem. Każda z nich ściśle powiązana była z tematyką poruszaną podczas weekendu, dynamikami przygotowanymi przez zespół organizacyjny. Nie zabrakło rozważania Słowa Bożego, czasu na modlitwę, nabożeństwo, Eucharystię czy spowiedź. Każdy z tych elementów składających się na cały program był przygotowany przez doświadczonych animatorów, którzy ukończyli taki kurs i niejednokrotnie brali udział w organizacji wydarzeń i spotkań. Nad przebiegiem wydarzenia czuwał o. Jacek Wolan oraz br. Janusz Dudek. Swoją pomocą służył również kl. Jan Furman. Pośród tak intensywnego czasu uczestnicy znaleźli czas na spacer po Sierkach, integrację, rozmowy i zawiązanie wspólnoty, która zawsze owocuje przyjaźniami wśród młodzieży. 

Wśród zespołu organizacyjnego znaleźli się doświadczeni animatorzy: Sebastian Romaniak, Olga Kozłowska, Albert Skomlowski, Katarzyna Barnaś, Wojtek Zabrzewski, Magdalena Rak, Regina Opałka, Emilia Wąsacz, Mateusz Chojna i Staszek Figuła. Każde z nich z odmiennymi doświadczeniami, również spoza środowiska pijarskiego, przekazywało swoją wiedzę, a przede wszystkim dawało świadectwo wiary, które jest najlepszym przykładem dla przygotowującej się do roli animatora młodzieży. 

Uczestnicy przybyli na KAP z Katowic, Rzeszowa od pijarów i pijarek, Bolszewa, Krakowa-Akacjowej i Łowicza, łącznie ponad 50 osób. Czekamy na drugą część kursu, która odbędzie się w czerwcu przyszłego roku w Krakowie. 

Fot. Magdalena Rak

MK