Łowiccy olimpijczycy

Łowiccy olimpijczycy

Trzeba przyznać, że liczba pijarskich łowickich licealistów biorących udział w 15 różnych olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim jest naprawdę imponująca. 

Aż 168 uczniów pijarskiego liceum przygotowuje się pod kierunkiem swoich nauczycieli do trudnych zmagań, które często, oprócz wiedzy merytorycznej, wymagają napisania pracy badawczej. 

 Licealiści przyznają jednak zgodnie, że kieruje nimi pasja, która sprawia, wraz z pomocą opiekunów, że łatwiej jest podołać stawianym im wymaganiom  mówi Karolina Małecka-Wojtasiak. A pasję zdecydowanie mają, o czym świadczy już samo zróżnicowanie tematyczne olimpiad, w których biorą udział, startują w zawodach przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, lingwistycznych, religijnych, a nawet Olimpiadzie Wiedzy o Filmie.

Życzymy Uczestnikom powodzenia, kwalifikacji do dalszych etapów i oczywiście, by wzorem starszych kolegów, uzyskiwali tytuły finalistów i laureatów, które pozwalają na otrzymanie z matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym po 100%.

MK