Dyplom Braterstwa

Dyplom Braterstwa

16 grudnia 2022 r. w Wejherowie miała miejsce uroczystość wręczenia pijarskiego Dyplomu Braterstwa pani Katarzynie Hinz. Ze względu na stan zdrowia pani Hinz o. Prowincjał,  któremu towarzyszył o. Łukasz Adamusiak i o. Łukasz Porąbka, wręczył dyplom w jej mieszkaniu.

Pani Katarzyna Hinz, wcześniej mieszkanka Bolszewa, jest pielęgniarką, która zarówno w pracy jak i poza nią z wielkim poświęceniem służyła chorym radą i opieką.  Siedem lat temu choroba uniemożliwiła jej wykonywanie zawodu, ale nie powstrzymała jej przed udzielaniem rady i wsparcia potrzebującym, którzy się do niej zwracają.

Angażowała się na wielu innych polach: od opieki nad grupami młodzieży w czasie parafialnych wyjazdów, po zajęcie się uzależnionymi od narkotyków przebywającymi na terenie Bolszewa. Szczególną formą jej apostolstwa był i jest ciepły uśmiech, świadectwo żywej wiary pomagającej udźwignąć ludzkie ograniczenia i słabości oraz szacunek dla kapłanów.

Jej dobroci doświadczyło wielu pijarów - szczególnie przewlekle chorych, którymi się opiekowała. Wyrazem wdzięczności składanym w ich imieniu jest Dyplom Braterstwa, który przyznaje o. Generał na znak duchowej łączności i zobowiązania Zakonu do modlitwy w intencji osoby obdarowanej.

MP