Zmarł papież Benedykt XVI

Zmarł papież Benedykt XVI

Papież emeryt Benedykt XVI zmarł 31 grudnia, przeżywszy 95 lat. O. Generał Pedro Aguado wezwał do modlitwy w Jego intencji, a zakonników — do odprawienia Mszy Świętych przewidzianych w Regułach Zakonu. 

Prosił również, by w czasie Mszy Świętych sprawowanych za Zmarłego Papieża posłużyć się niniejszą modlitwą Benedykta XVI za Szkoły Pobożne, która pochodzi z jego listu przesłanego 25 sierpnia 2007 r. do ówczesnego Generała, o. Jesúsa María Lesea z okazji jubileuszu 450. rocznicy urodzin św. Józefa Kalasancjusza.

Niech Pan, za wstawiennictwem Maryi, Stolicy Mądrości, hojnie obdarzy Ojców Pijarów darem odnowionej wierności swemu charyzmatowi. Niech wzbudzi w nich, a także w ich świeckich współpracownikach, którzy dzielą z nimi misję i duchowość, pragnienie mówienia i dawania świadectwa o Chrystusie dzieciom i młodzieży, przekazując im wielkie, ludzkie i ewangeliczne ideały, które nieprzerwanie inspirowały życie i dzieło św. Józefa Kalasancjusza.

JW