Sylwester Pijarski

Sylwester Pijarski

200 osób z naszych placówek z całej Polski przywitało nowy rok 2023 na warszawskich Siekierkach, gdzie w tym roku odbywał się Sylwester Pijarski dla młodzieży. Na uczestników czekała wspaniała zabawa, a o północy Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. 

Uczestnicy przyjechali z różnych miejsc naszej obecności, dlatego każda z placówek zaprezentowała miejsce, z którego przyjechała. Po Eucharystii w sanktuarium odbył się wieczór sportowy. Był to czas na integrację i lepsze poznanie się. Dzień zakończył się apelem maryjnym, podczas którego mogliśmy podziękować za miniony rok. 

Poranek sylwestrowy rozpoczął się od Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej. Pierwotnie był on czczony w kościele pijarów, który znajdował się przy ul. Długiej (obecnie jest to Katedra Polowa Wojska Polskiego). Podczas kazania o. Mariusz Rabczak przypomniał, jak wiele otrzymujemy od Pana Boga każdego dnia, a jak często nie dostrzegamy tego dobra. Właśnie w tym miejscu, przy obrazie Matki Bożej Łaskawej, która jest Patronką Warszawy, młodzież pijarska mogła podziękować, za to co otrzymała w ubiegłym roku. Po Mszy Świętej wszyscy wybrali się na grę miejską, którą przygotował o. Rafał Petkowicz. Trasa prowadziła przez miejsca związane niegdyś z pijarami, gdzie nadal można znaleźć zakonne symbole. 

Po południu ostatnie przygotowania do zabawy sylwestrowej, czyli nauka tańców pijarskich. Wszyscy mogli sobie przypomnieć kroki lub nauczyć tańców, które królowały podczas wieczornej imprezy. W tym ostatnim dniu roku, o. Dominik Bochenek wygłosił dla konferencję "Coś się kończy, a coś zaczyna", po której odbyły się spotkania w grupach.

Kiedy wybiła 21.00 konferansjerzy z Warszawy, Elbląga i Krakowa zaprosili wszystkich do tradycyjnego poloneza. Po nim wszyscy dali się porwać przez animatorów w pląsy. O północy wszyscy zgromadzili się przed Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, by razem odliczać do północy. Po złożeniu sobie życzeń i wspólnych uściskach rozpoczęła się noworoczna Eucharystia, w której kazanie powiedział o. Jacek Wolan. Podkreślił, że rok temu nie wiedzieliśmy, co wydarzy się w tym roku. Podobnie nie wiemy, co wydarzy się w tym roku, gdzie spotkamy się w za rok. — Prośmy, by Pan Jezus z pomocą Maryi przeprowadził nas przez to wszystko, co przygotował

Dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom z Bolesławca, Elbląga, Jeleniej Góry, Łowicza, Poznania, Warszawy, Katowic, Rzeszowa od pijarów i pijarek oraz Krakowa z Rakowic, Akacjowej i Wieczystej oraz ich duszpasterzom i opiekunom. 

MK