Poświęcenie kaplicy w Katowicach

Poświęcenie kaplicy w Katowicach

7 stycznia 2023 r. w naszej placówce w Katowicach o. Mateusz Pindelski poświęcił kaplicę domową tamtejszej wspólnoty. Podczas Eucharystii o. Prowincjał pobłogosławił nowy ołtarz, a po jej zakończeniu umieścił Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

Zgodnie z Konstytucjami Zakonu Szkół Pobożnych: każda wspólnota (...) zadba o posiadanie godnej i artystycznej kaplicy, w której będzie przechowywać Najświętszą Eucharystię (K50). Kaplica ta ma być: łatwo dostępna i znajdować się w pobliżu mieszkań zakonników (R74).

Poświęcenie kaplicy oraz otrzymanie pozwolenia na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu jest zarazem wypełnieniem postanowień ostatniej kapituły domu katowickiego — dodaje o. Radosław Tobra.  

MK