Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego

— Bycie zakonnikiem to niesamowita przygoda bycia z Panem Bogiem i drugim człowiekiem — powiedział bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podczas konferencji prasowej. 

W swojej wypowiedzi bp Kiciński przytoczył słowa papieża Franciszka, który mówił dalej: — Nie ma Kościoła bez życia zakonnego i nie ma życia zakonnego bez Kościoła. Życie zakonne to najbardziej radykalna forma naśladowania Jezusa Chrystusa. To żywa pamiątka obecności Jezusa Chrystusa. 

W pierwszej części listu na Dzień Życia Konsekrowanego czytamy o trzech elementach wspólnoty wiary, którymi są: słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego to istotne elementy życia każdej osoby konsekrowanej. — Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy, to przede wszystkim rozważać słowo Boże, wiernie trwać na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć — szczególnie poprzez nauczanie Kościoła — czytamy w liście. 

W dzisiejszym świecie codzienne dawanie świadectwa przeżywania swojej wiary powinno być ściśle powiązane z słuchaniem i wypełnianiem Słowa Bożego. Osoby konsekrowane podążając Chrystusowym życia, nieustannie poszukują i odkrywają wolę Boga i człowieka. Towarzyszą swoją posługą pośród nas, na każdym etapie naszego życia, w naszym kraju i poza jego granicami, niosąc Chrystusa. 

Życie konsekrowane staje się zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności. To właśnie siostry i bracia wypełniając swoje powołanie, swój charyzmat przypominają nam, że nasze życie na ziemi nie jest trwałe, ale będzie dopiero w niebie. — Historia nasza zmierza ku nowemu niebu i nowej ziemi (Ap 21, 1), gdzie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci odtąd już nie będzie (por. Ap 21, 4) — czytamy w liście. Bp Kiciński porównał życie konsekrowane do pielgrzymki, podczas której pozostawiamy dobro w sercu drugiego człowieka. — Na drugą stronę życia zabierzemy ze sobą tylko miłość. Ważne byśmy tę miłość tu na ziemi poznawali, zachowywali i wypełniali każdą chwilą swego istnienia. Dziękujemy dziś za dar ich życia, powołania, a nade wszystko dar wiary w Kościół Chrystusowy. Prośmy też o nowe i wierne powołania do wszystkich form życia konsekrowanego — zakończył bp Kiciński. 

MK