Wspólnota z osobami zraniownymi

Wspólnota z osobami zraniownymi

W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie 24 lutego br. odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Był to wyraz naszej pijarskiej wspólnoty z osobami zranionymi wykorzystaniem seksualnym, przeżywanej wraz z całym Kościołem w Polsce.

Pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywany jest jako dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego - w tym roku pod hasłem: "Szukam, o Panie, Twojego oblicza". Jak napisał abp Wojciech Polak: "Dramat wykorzystania zakrywa przed skrzywdzonymi oblicze Boga pełnego miłości. Jakże trudno sercu przepełnionemu bólem uwierzyć, że Bóg jest po jego stronie i że można liczyć na towarzyszenie i wsparcie wspólnoty Kościoła".

W Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów Delegatem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną jest o. Grzegorz Misiura. Duszpasterzem odpowiedzialnym za wsparcie duchowe osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, ich rodzin i wspólnot, w których doszło do przestępstwa i zgorszenia jest o. Jacek Wolan.

Pełna baza danych delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterzy osób pokrzywdzonych dla poszczególnych diecezji i prowincji zakonnych znajduje się na stronie ochrona.episkopat.pl.

Na stronie "Zgłoś Krzywdę" niezbędne informacje mogą znaleźć osoby, które zostały skrzywdzone w Kościele, wiedzą o takiej krzywdzie, widzą zaniedbania u przełożonego, a także zostały krzywdzone lub wiedzą o krzywdzie poza Kościołem.

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele prowadzone przez katolików świeckich. Bezpłatny telefon 800 280 900 przeznaczony dla osób pełnoletnich czynny jest w każdy wtorek w godz. 19.00-22.00.

Na stronie "Wspólnota ze Zranionymi" można znaleźć propozycje wparcia duchowego, m.in. listę dyżurów telefonicznych pełnionych przez siostry zakonne, które zdecydowały się towarzyszyć osobom zranionym.

Na pomoc przez różnorodną działalność Fundacji św. Józefa KEP mogą liczyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła.

By budować swoją wrażliwość i świadomość polecamy książkę pt. "Ja ci wierzę". O zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki wykorzystania z Ewą Kusz rozmawia Małgorzata Terlikowska. Książka została przygotowana szczególnie dla rodziców, pedagogów i duszpasterzy.

Przypominamy również, że osoby, które dowiedziały się o wykorzystaniu seksualnym dzieci i młodzieży do 15. roku życia, mają obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa do organów ścigania.

Wraz z papieżem Franciszkiem "módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego im przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie”.

JW