Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Lud, który jest doświadczony potrzebuje słowa i pokarmu, czyli Eucharystii — mówił o. Mateusz Pindelski podczas homilii, skierowanej również do kl. Łukasza Fabijańskiego i kl. Jakuba Urbaniaka, którzy przyjmowali kolejne posługi: lektoratu i akolitatu.

Przyjęcie kolejnych posług pozwala stopniowo przygotować się klerykom do służby kapłańskiej, by poznać tę podwójna posługę go głoszenia Słowa Bożego i dzielenia się żywym Chrystusem. Słowami: "Przyjmij tę księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocnej działało w sercach ludzkich" — powierza się kandydatowi nowe obowiązki, ale przede wszystkim zachęca się go do jeszcze gorliwszego poznawania Pisma Świętego, by stawać się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa. Akolita na znak otrzymania posługi przyjmuje naczynie z Chlebem do sprawowania Eucharystii. Staje się on od tej chwili szafarzem nadzwyczajnym udzielania Komunii Świętej. 

W swoim kazaniu o. Prowincjał mówił o pokusach, jakie czekają na nas każdego dnia. Przedstawił również, jak je przezwyciężać — przez Ewangelię mamy uświadomić sobie, że to sam Chrystus daje nam siłę do ich zwyciężenia, bo on sam będąc na pustyni walczył z nimi i je pokonał. On daje nam Słowo. — Naszą siłą jest pokarm, którym jest Jezus Chrystus  — mówił o. Mateusz. 

W tym szczególnym dniu 26 lutego 2023 r. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach klerykom towarzyszyli Magister Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów — o. Grzegorz Misiura, o. Radek Boboń — Prowincjalny Duszpasterz Powołań, a także o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, który przewodniczył Eucharystii, a także Siostry Pijarki oraz parafianie. 

MK