Odważ się wyruszyć!

Odważ się wyruszyć!

Pod takim hasłem przebiegał Rok Powołaniowy w Zgromadzeniu Sióstr Pijarek na całym świecie, który zakończył się 26 lutego 2023 r. w Uroczystość św. Pauli Montal. Hasło roku zachęcało, by podjąć trud i odkrywać swoje powołanie, by pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu. 

W ciągu roku odbyło się kilka spotkań oraz wiele inicjatyw, które pozwoliły uczniom odczytywać i rozumieć swoje powołanie. Na ten czas rocznego rozważania, została przygotowana specjalna modlitwa, powołaniowa, którą codzienne odmawiali uczniowie w szkołach pijarek. Do lepszego przeżywania hasło, by odważyć się, otworzyć i wyruszyć, by realizować powołanie, jakie przygotował dla nas Bóg. — Chcemy, żeby nasi uczniowie, nasi rodzice, nasi nauczyciele odkryli, że Pan Bóg ma dla każdego powołanie, że nieustannie zaprasza nas do czegoś  — mówiła s. Monika Duc na początku Roku Powołaniowego. 

Chodzi tutaj o szerokie rozumienie słowa powołanie. Powołaniem nie jest tylko podjęcie drogi kapłańskiej, zakonnej czy małżeńskiej. Chodzi o to, by odkryć dar, który daje nam Pan Bóg, czyli nasze talenty, możliwości. Wykorzystując je możemy nie tylko się rozwijać, ale też służyć innym.

Zakończenie Roku Powołaniowego było powiązane ze świętem szkoły. Po Eucharystii dla uczniów liceum, odbył się Panel Powołaniowy. Swoim świadectwem realizowania w codzienności powołania podzielili się zaproszeni goście: s. Daisy Gómez, pijarka z Kaliforni, o. Grzegorz Misiura oraz Jadwiga i Jerzy Furmanowie, małżeństwo z 45-letnim stażem. 

Każdy z gości na swój sposób przedstawił, jak odczytuje i przeżywa swoje powołanie. Każdy na inny sposób, a każdy z nich jest dobry, prawidłowy. Te doświadczenia każdej z osób, pozwalały uczniom zrozumieć, że jest wiele dróg, którymi można kroczyć, wystarczy tylko odważyć się i wyruszyć!  

Odważ się wyruszyć…
Przeżywając jak  najpełniej Twoje życie.
Poszukując swego miejsca w świecie.
Współpracując  na rzecz sprawiedliwości.

       Odważ się wyruszyć…
Dbając o nasz wspólny dom.
Budując świat bardziej sprawiedliwy i braterski.
Działając na rzecz solidarności i pokoju.

        Odważ się wyruszyć…
Umacniając przyjaźń z Jezusem.
Odkrywając własne powołanie.
Mówiąc TAK szczęśliwemu życiu!
Jak Apostołowie „CHODŹ I ZOBACZ!”,
dokąd chce Cię poprowadzić Duch Święty.
Odkrywaj swoje miejsce w świecie i w sercu Boga!