Przygotowanie duszy do Świąt

Przygotowanie duszy do Świąt

Wielki Post jest czasem szczególnym w pijarskich szkołach w Łowiczu. Oprócz „tradycyjnych” rekolekcji, wspólnota zostaje zaproszona także do innych form dobrego przygotowania do najważniejszych świąt.

Przygotowanie to zaczyna się Mszą Świętą w Popielec, w której uczestniczą nauczyciele, uczniowie i często rodzice.

Ponadto wspólnota uczestniczy w drodze krzyżowej, do której rozważania piszą licealiści. Każda z klas podczas lekcji religii przygotowuje refleksje dotyczące poszczególnych stacji. Następnie, podczas nabożeństwa, licealiści wygłaszają swoje rozważania, które często dotyczą ich rzeczywistości. W tej rzeczywistości potrafią jednak dostrzec Jezusa i w ten sposób zapraszają Go do swojego życia.

Od kilku lat zwyczajem stała się także Refleksja wielkopostna głoszona w ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną. W tym roku o. Andrzej Lisiak wraz z chętnymi licealistami przygotował wymowną i symboliczną drogę krzyżową, którą uczniowie prezentowali na szkolnej scenie. Była ona połączona z rozważaniami poszczególnych stacji, które odnosiły się do postaw ludzi wobec siebie i Boga. Na odbiorcach ta wizualna forma ukazująca Mękę Pańską zrobiła duże wrażenie:

Mimo że „aktorów” było mało, a scena nie miała żadnej dekoracji, poszczególne sceny drogi krzyżowej przemówiły do nas swoją obrazowością i zdecydowania skłoniły do zamysłu.

W przygotowaniach do świąt osobno uczestniczyli także nauczyciele, którzy wzięli udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Wspólnie modlili się podczas Mszy Świętej i drogi krzyżowej. Wysłuchali także konferencji poprowadzonej przez ks. Pawła Olszewskiego. Kaznodzieja wprowadził pedagogów w historię Jonasza, który, buntując się przeciwko swojemu powołaniu, nie chciał iść do Niniwy, pomimo nakazu Boga. Prowadzący zwrócił uwagę, że lęk przed podjęciem nowych wyzwań i ról życiowych, który często towarzyszy wielu ludziom w  zaskakującej nas codzienności, może być pokonany dzięki współpracy z Bogiem.

Do takiej formy refleksji zostali także zaproszeni rodzice pijarskich uczniów. Przeżywali oni swój Dzień Skupienia tydzień przed nauczycielami.

Ndesłała Karolina Małecka-Wojtasiak

MK