Podsumowanie Kapituły Prowincjalnej

Podsumowanie Kapituły Prowincjalnej

W dniach 11-15 kwietnia 2023 r. w Domu św. Norberta w Hebdowie miała miejsce Kapituła Prowincjalna, która przebiegała pod hasłem: "Pod przewodem Ducha Świętego". Wzięło w niej udział 36 ojców i 1 kleryk z naszej Prowincji: z Polski oraz z Czech, Ukrainy i Białorusi. 

Ojcowie Kapitulni gromadzili się dzień wcześniej, czyli 10 kwietnia, by wziąć udział w dniu skupienia. Gościem tego dnia był Marcin Jakimowicz, redaktor Gościa Niedzielnego. Motywem przewodnim w jego dwóch konferencjach były słowa św. Józefa Kalasancjusza: Duch Święty przemawia często ustami tych, po których nigdy byśmy się tego nie spodziewali. 

Pierwszego dnia została zainaugurowana Kapituła Prowincjalna, a podczas sesji plenarnych ojcowie podsumowali obszary działań podjętych i zrealizowanych w minionym czteroleciu. 12 kwietnia został wybrany Prowincjał, którym został o. Mateusz Pindelski. Nowo wybrany Ojciec Prowincjał złożył wyznanie wiary, które było potwierdzeniem przyjęcia przez niego urzędu.

Natomiast podczas kolejnej sesji, zostali wybrani Asystenci, którymi kolejno zostali: 

  • o. Tomasz Jędruch - Asystent ds. Duszpasterstwa Ogólnego
  • o. Jarosław Pabian - Asystent ds. Edukacji Formalnej i Nieformalnej
  • o. Grzegorz Misiura - Asystent ds. Kultury Powołaniowej
  • o. Jacek Wolan - Asystent ds. Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.

Podczas jednego z dni Kapituły do ojców dołączyli świeccy: Marta Grębosz z Prowincjalnego Sekretariatu ds. formacji i integracji charyzmatycznej współpracowników świeckich, Aleksandra Mozgała - Centrów Kultury Calasanz, Janusz Podwika - Bractwa Szkół Pobożnych, Sebastian Romaniak - Duszpasterstwa Absolwentów w Krakowie, Agnieszka Szymczuk - Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów Plus. Wzięli oni udział w sesjach plenarnych i pracy w komisjach: ds. duchowości kalasantyńskiej, ds. formacji ciągłej i życia wspólnotowego, ds. kultury powołaniowej i formacji początkowej, ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży, ds. posłannictwa i uczestnictwa świeckich w charyzmacie pijarskim, ds. zrównoważonego rozwoju. Udział przedstawicieli świeckich pozwalał spojrzeć na wnioski wielowymiarowo, a także włączyć ich realnie w tworzenie i budowanie Polskiej Prowincji.

Tego dnia nasze zgromadzenie odwiedził również bp Jan Piotrowski, biskup kielecki, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił kazanie. Odwołał się w nim do słów Jezusa. — Idźcie i nauczajcie więc wszystkie narody (Mt 28, 19). Tak samo i wy zostaliście posłani do dzieci i młodzieży, według swojego charyzmatu, który rozeznał wasz Założyciel św. Józef Kalasanjusz — mówił biskup.

Ostatnie dwa dni poświęcone były planowaniu kolejnego czterolecia, wyznaczeniu kierunków i działań. Eucharystii kończącej Kapitułę przewodniczył o. Prowincjał Mateusz Pindelski w koncelebrze z Asystentami Prowincjalnymi. O. Mateusz w kazaniu mówił, że Ducha Świętego działającego miedzy nami poznaliśmy po owocach: modlitwie, radości i jedności. — Te owoce idziemy nieść dalej wypełniając charyzmat, zostawiając ślad w sercach dzieci i młodzieży.

MK