Laureaci Olimpiady w Elblągu

Laureaci Olimpiady w Elblągu

Z radością informujemy, że uczniowie z Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu zajęli wysokie miejsca w finale XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w Pelplinie. 

W ramach trzydniowego spotkania, które miało miejsce w dniach 13-15 kwietnia 2023 r. odbyły się zmagania konkursowe: pisemne i ustne. Natalia Asiukiewicz z 1a LO została laureatką, a Jeremiasz Kowalski z 3a LO finalistą. Natalii i Jeremiaszowi gratulujemy!

Tegoroczna Olimpiada przebiega pod hasłem “Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”, a jej adresatami byli uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych. Celem Olimpiady było zapoznanie uczniów z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości, wypowiedziami Magisterium Kościoła o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie, a także z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Olimpiada rozpoczęła się na szczeblu szkolnym, a następnie odbyły się eliminacje diecezjalne.

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Radia Głos z Pelplina, portalu Diecezji Pelplińskiej i ks. Piotra Chmury.

MK